Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος σπουδών ARIS

Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος σπουδών στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης που ανέπτυξε η κοινοπραξία του έργου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το διάστημα 4 Οκτωβρίου – 30 Νοεμβρίου 2021, με την συμμετοχή 172 επαγγελματιών και σπουδαστών ΤΠΕ. Σκοπός της πιλοτικής εφαρμογής ήταν η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής αξίας του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες κατάρτισης των ομάδων-στόχων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό υλικό διάρκειας 120-160 ωρών μέσω του ARIS MOOC. Η διαδικασία ανατροφοδότησης κατέγραψε θετικά σχόλια αναφορικά με την ποιότητα των εκπαιδευτικών υλικών, την συνεκτικότητα και προστιθέμενη αξία του προγράμματος σπουδών καθώς και την λειτουργικότητα του διαδικτυακού μαθήματος. Επίσης, οι συμμετέχοντες παρείχαν χρήσιμα σχόλια για την περαιτέρω βελτίωση των μαθησιακών υλικών. Η συνημμένη έκθεση συνοψίζει τα κύρια ευρήματα και αποτελέσματα της διαδικασίας ανατροφοδότησης στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος σπουδών του έργου.

Κατεβάστε την έκθεση εδώ.