Ενημερωτικές παρουσίασεις

5η Ενημερωτική Παρουσίαση του έργου ARIS

Βρείτε την έκδοση pdf της παρουσίασης εδώ.

3η και 4η Ενημερωτική Παρουσίαση του έργου ARIS

Βρείτε την έκδοση pdf της παρουσίασης εδώ.

2η νημερωτική Παρουσίαση του έργου ARIS

Βρείτε την έκδοση pdf της παρουσίασης εδώ.

1η νημερωτική Παρουσίαση του έργου ARIS

Βρείτε την έκδοση pdf της παρουσίασης εδώ.