Το δισέλιδο ενημερωτικό φυλλάδιο παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τους στόχους, δραστηριότητες και προσδοκώμενα αποτελέσματα του έργου ARIS καθώς και τους εταίρους της κοινοπραξίας.

Το φυλλάδιο του έργου είναι διαθέσιμο σε 6 Ευρωπαϊκές γλώσσες EN, FR, IT, ES, GR, LT, NL.

Ενημερωτική αφίσα με τις σημαντικότερες πληροφορίες του έργου.

Η αφίσα του έργου είναι διαθέσιμη σε 6 Ευρωπαϊκές γλώσσες EN, FR, IT, ES, GR, LT, NL

Η συγκεκριμένη μελέτη αναλύει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά την ανάλυσης της Ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας με στόχο την καταγραφή των απαιτήσεων σε δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης και καθορίζει μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία αποτελούν τον σκελετό του προγράμματος σπουδών που αναπτύσσει το έργο. Τα μαθησιακά αποτελέσματα του έργου ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες σε τεχνικές και μη τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης που πρέπει να κατέχουν οι επαγγελματίες ΤΠΕ.

Η συγκεκριμένη έκθεση καθορίζει τη δομή και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος σπουδών που αναπτύσσει το έργο στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης για επαγγελματίες ΤΠΕ.

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 4 μαθησιακές ενότητες και 24 μαθήματα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος κατάρτισης αντιστοιχούν στο 5ο επίπεδο αναφοράς του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF).

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί έναν χρήσιμο οδηγό για εκπαιδευτές ΤΠΕ για την την οργάνωση της διδασκαλίας των θεματικών ενοτήτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών του έργου ARIS ώστε να καταστεί εφικτή η επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Το διαδικτυακό μάθημα του έργου αποτελεί έναν ευέλικτο, ανοικτό e-learning περιβάλλον παρακολούθησης του προγράμματος σπουδών στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης που ανέπτυξε η κοινοπραξία. Η εκμάθηση μέσω του ARIS MOOC/VOOC γίνεται με παρουσιάσεις, σημειώσεις, βίντεο-διαλέξεις, κουίζ και τακτικές εργασίες. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τους συμφοιτητές τους μέσα από διαδικτυακές ομάδες συζητήσεων (forum), ενώ η αξιολόγηση επιτυγχάνεται μέσω αυτόματης βαθμολόγησης κλειστού τύπου ερωτήσεων, αυτό-αξιολόγησης (μέσω της παροχής ενδεικτικών απαντήσεων), και αξιολόγησης των εργασιών από άλλους συμμετέχοντες. Το διαδικτυακό μάθημα του έργου φιλοξενείται στην πλατφόρμα OPENLEARNING, και η εγγραφή είναι δωρεάν. Μπορείτε να εγγραφείτε στο μάθημα και να περιηγηθείτε στο εκπαιδευτικό υλικό του έργου, κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Ένα ολοκληρωμένο πακέτο «ανοικτών» διδακτικών και μαθησιακών υλικών στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης για επαγγελματίες ΤΠΕ. Το πακέτο περιλαμβάνει 24 παρουσιάσεις, 75 σελίδες με σημειώσεις, 190 ερωτήσεις και απαντήσεις, 46 μελέτες περίπτωσης, 36 πρακτικές ασκήσεις και 240 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Η συγκεκριμένη έκθεση παρέχει πρακτικές οδηγίες για την ενσωμάτωση των μαθησιακών ενοτήτων του προγράμματος σπουδών που ανέπτυξε το έργο σε υφιστάμενα, θεματικά συναφή, προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται σε επαγγελματίες ΤΠΕ.

Βρείτε όλα τα βίντεο με τις διαλέξεις του έργου ARIS στο κανάλι μας στοYoutube.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δήλωση στήριξης και αναγνώρισης των αποτελεσμάτων του έργου από κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς. Η καμπάνια προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς 96 κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς από όλη την Ευρώπη εξέφρασαν εμπράκτως την στήριξή τους στα αποτελέσματα του έργου, και δεσμεύθηκαν να συμβάλουν στην άμεση προώθηση και υιοθέτησή τους με στόχο την ενίσχυση της εκπαίδευσης στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης και την ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών δεξιοτήτων.

Ανάμεσα στους φορείς που εξέφρασαν την υποστήριξή τους συγκαταλέγονται εκπρόσωποι από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης & Εργασίας της Λιθουανίας, την Ευρωπαϊκή Συμμαχία DIGITAL SME Alliance, την British Computer Society, την INTRASOFT καθώς και από κορυφαία πανεπιστήμια και εταιρείες του κλάδου των ΤΠΕ.

ΣΥΜΠΛΉΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΎ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΉΣ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗΣ

Υπόδειγμα συμπληρώματος πιστοποιητικού στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο καταγράφει τα τυπικά επαγγελματικά προσόντα που απέκτησε κάποιος μέσω της παρακολούθησης ενός προγράμματος μαθητείας ή κατάρτισης που ενσωματώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα (ή μέρος αυτών) του προγράμματος σπουδών του έργου ARIS. Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού ακολουθεί τις προδιαγραφές που ορίζει το Europass και προσδιορίζει τον σκοπό των αποκτηθέντων επαγγελματικών προσόντων, το επίπεδό τους και τα μαθησιακά αποτελέσματά, ενώ παρέχει πληροφορίες σχετικά με το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το συμπλήρωμα πιστοποιητικού συμβάλλει στην καλύτερη προβολή και αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από εργοδότες και εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη.

Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος σπουδών ARIS

Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος σπουδών στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης που ανέπτυξε η κοινοπραξία του έργου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το διάστημα 4 Οκτωβρίου – 30 Νοεμβρίου 2021, με την συμμετοχή 172 επαγγελματιών και σπουδαστών ΤΠΕ. Σκοπός της πιλοτικής εφαρμογής ήταν η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής αξίας του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες κατάρτισης των ομάδων-στόχων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό υλικό διάρκειας 120-160 ωρών μέσω του ARIS MOOC. Η διαδικασία ανατροφοδότησης κατέγραψε θετικά σχόλια αναφορικά με την ποιότητα των εκπαιδευτικών υλικών, την συνεκτικότητα και προστιθέμενη αξία του προγράμματος σπουδών καθώς και την λειτουργικότητα του διαδικτυακού μαθήματος. Επίσης, οι συμμετέχοντες παρείχαν χρήσιμα σχόλια για την περαιτέρω βελτίωση των μαθησιακών υλικών. Η συνημμένη έκθεση συνοψίζει τα κύρια ευρήματα και αποτελέσματα της διαδικασίας ανατροφοδότησης στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος σπουδών του έργου.

Κείμενο θέσεων

Το κείμενο θέσεων στοχεύει στην προώθηση της ενσωμάτωσης των απαιτήσεων σε δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ηλεκτρονικών Ικανοτήτων (e-CF) και απευθύνεται σε δημόσιες αρχές και οργανισμούς που συμμετέχουν στη χάραξη πολιτικών για την βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.