Dviejų puslapių brošiūra, kurioje pateikiama svarbiausia informacija apie ARIS projektą.

ARIS brošiūra pateikiama EN, FR, IT, ES, GR, LT, NL kalbomis.

A3 formato plakatas, kuriame pateikiama projekto apžvalga.

ARIS plakatą galima parsisiųsti EN, FR, IT, ES, GR, LT, NL kalbomis.

Ataskaitoje pristatomi ir analizuojami pagrindiniai faktai, gauti iš įgūdžių ir darbo rinkos tyrimo, ir siekiama apibrėžti mokymosi rezultatus. Tai sudarys visapusiškos dirbtinio intelekto profesinio mokymo programos, tenkinančios IRT specialistų poreikius, pagrindą.

Šioje ataskaitoje apibrėžiama ARIS dirbtinio intelekto mokymo programos, skirtos IRT specialistams, struktūra ir ypatumai.

ARIS dirbtinio intelekto mokymo programa suskirstyta į 4 mokymosi skyrius, o šie suskirstyti į 24 pamokas.

Išsamus IRT dėstytojo vadovas paaiškina, kaip pristatyti ARIS mokymo programą formalioje ir neformalioje aplinkoje.

ARIS VOOC patalpintas OpenLearning platformoje, suteikiančioje plačią prieigą prie šio kurso. ARIS VOOC suteikią lanksčią, savarankiškai valdomą nuotolinio mokymosi schemą, kuri atitinka ARIS mokymo programos struktūrą ir apima įvairiapusę mokymo bei vertinimo medžiagą, įskaitant pristatymų dokumentus, vaizdo paskaitas, grafiką, praktines užduotis, atvejų analizę ir klausimynus su atsakymų variantais.

Prisijunkite prie besiplečiančio IRT specialistų rato ir dalyvaukite ARIS projekto internetiniame kurse „Dirbtinio intelekto įgūdžiai IRT specialistams“!

ARIS mokymo ir vertinimo medžiaga yra sukurta taip, kad atitiktų ES darbovietėse keliamus reikalavimus specialistų įgūdžiams bei šių darboviečių poreikius.

Šiomis gairėmis siekiama palengvinti ARIS mokymosi skyrių diegimą ir integravimą į esamus IRT specialistų mokymo kursus.

Visas ARIS projekto vaizdo paskaitas galite surasti projekto YouTube kanale.

ARIS palaikymo pareiškimas

Palaikymo pareiškimu siekiama suinteresuotąsias dirbtinio intelekto (DI) srities šalis paskatinti:

a) tiesiogiai paremti ARIS projekto mokymosi rezultatų pagrįstumo pripažinimą, atsižvelgiant į įgūdžius, žinias ir kompetencijas, kurias IRT specialistai turi suprasti, tobulinti ir naudoti dirbtinio intelekto programose

ir b) prisidėti prie projekto tikslų – stiprinti skaitmeninių kompetencijų ugdymą, grindžiamą bendro intereso, tarpusavio sąveikos ir papildomumo principais – pažangos.

ARIS palaikymo pareiškimui paramą išreiškė 96 suinteresuotosios organizacijos iš įvairių šalių. Projekto rezultatams pritarė prestižinių organizacijų ir IT sektoriaus atstovai tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu, įskaitant INTRASOFT INTERNATIONAL, European DIGITAL SME Alliance”, Didžiosios Britanijos  kompiuterininkų draugiją, Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir kitus lyderiaujančius universitetus bei privataus sektoriaus IRT atstovus.

DI įgūdžių sertifikato priedas

Šis DI įgūdžių sertifikato priedas skirtas profesinio mokymo paslaugų teikėjams. Tai oficialaus IRT profesinio mokymo pažymėjimo ar jo nuorašo priedas. Dirbtinio intelekto sertifikato priedas, paremtas Europass šablonu, išduodamas  sėkmingai išėjusiems profesinio mokymo programą, apimančią ARIS mokymosi rezultatus ar jų dalį. Priede išsamiai aprašomi dirbtinio intelekto įgūdžiai, žinios ir kompetencijos, kurias įgijo besimokiusieji, taip pat darbo sritys, kuriose visa tai galima pritaikyti. Pateikiamas variantas yra priedo šablonas, o galutinis variantas, kurį išduos profesinio mokymo įstaigos, bus pritaikytas prie jų kursų konteksto ir nacionalinės švietimo sistemos.

Bandomasis ARIS internetinio kurso pristatymas

ARIS mokymo programa buvo bandoma internete nuo 2021 m. spalio 4 d. iki lapkričio 30 d.  Šiame kurso pristatyme dalyvauvo asmenys priklausantys projekto tikslinėms grupėms, o pagrindinis tikslas buvo įvertinti sukurtos mokymosi medžiagos edukacinę vertę. Iš viso į ARIS MOOC dalyvavo 172 studentai, kurie bandė 120-160 valandų mokymosi medžiagą. Apskritai, procesas užfiksavo teigiamą požiūrį ir pastabas apie ARIS mokymo programos ir išteklių edukacinę vertę, visapusiškumą ir naudingumą. Dalyviai taip pat pateikė vertingų atsiliepimų apie mokymosi medžiagos tobulinimą ir internetinio kurso tobulinimą. Pridedamoje ataskaitoje (anglų kalba) apibendrinamos pagrindinės išvados ir vertinimo rezultatai, gauti įgyvendinant ARIS mokymo programą.

Pozicijos dokumentas

Pozicijos dokumente, skirtame subjektams, dalyvaujantiems su profesiniu mokymu susijusios politikos formavimo ir standartizacijos procesuose, apibendrintai pateikiami pagrindiniai gebėjimų rinkimo DI srityje įrodymai ir pateikiamos rekomendacijos dėl dirbtinio intelekto įgūdžių reikalavimų integravimo į Europos el. kompetencijų sistemą.